Opdrachten

DJI

Rol: Recruitmentadviseur PI Haaglanden

Opdracht: focus op werving van complexbeveiligers en (verpleegkundig) forensisch therapeutisch medewerkers. Uitwerking (strategisch) wervingsplan korte en langere termijn, organisatie van wervingsavonden, online campagnes, samenwerking met regioteam DJI, verbetering interne recruitmentproces.

DJI

HagaZiekenhuis

Rol: Projectleider recruitment en arbeidsmarktcommunicatie

Opdracht: zorgen voor oplevering afdelingsteksten en vacaturetemplates na fusie

HagaZiekenhuis

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Rol: Recruitmentadviseur

Opdracht: Het compleet nieuw neerzetten van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie in de organisatie, focus op zorgprofielen, uitrol arbeidsmarktcampagne.

Zonnehuisgroep Vlaardingen

GGZ Delfland

Rol: Recruitmentadviseur

Opdracht: Professionaliseren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie in de organisatie, versterken van het recruitmentteam, uitrol arbeidsmarktcampagne 2.0, verbetering werken bij website en ATS

GGZ Delfland

Referenties